Oblasti práva

Kontakt

Těšnov 1, 110 00 Praha 1
Email: kancelar@jansta-kostka.cz
Tel: (+420)221 875 402-9
Fax: (+420)221 875 401

Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.

Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. je přední českou advokátní kanceláří se sídlem v Praze. Na českém advokátním trhu působí od svého založení v roce 1995. Svým klientům z veřejného i soukromého sektoru poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech českého práva a práva Evropské unie. V současné době má Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. 6 společníků a tým dlouhodobě spolupracujících advokátů a advokátních koncipientů a početný tým zaměstnanců zajišťujících právníkům potřebnou administrativní podporu.

Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. poskytuje široké spektrum právních služeb. Vysoká specializace na vybrané oblasti práva však Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. zároveň umožňuje garantovat svým klientům nejvyšší odbornou a profesionální úroveň poskytovaných právních služeb.

Historie

Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. byla založena v roce 1995. Zakládajícími partnery, tehdy ještě sdružení advokátů, byli JUDr. Miroslav Jansta a JUDr. Ing. Vladimír Kostka, ke kterým se v roce 2004 jako další partner připojil Mgr. Bohuslav Hubálek. K 31. prosinci 2008 došlo k transformaci činnosti advokátní kanceláře z formy sdružení advokátů na formu společnosti s ručením omezeným. Zakládajícími společníky této nové obchodní společnosti se stali JUDr. Miroslav Jansta, JUDr. Ing. Vladimír Kostka a Mgr. Bohuslav Hubálek.

V roce 2009 se dalším společníkem Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r.o. stal Mgr. Jakub Kotrba. V roce 2013 se dalšími společníky Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r.o. stali Mgr. Pavlína Trhalová a JUDr. Jan Nemanský.

Tiskové prohlášení

Ve věci trestního řízení, v souvislosti s nímž je v médiích zmiňována osoba JUDr. Miroslava Jansty, sděluje Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., že vzhledem k tomu, že se daná věc netýká Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r.o., resp. nikterak nesouvisí s výkonem advokacie, budeme poskytovat další informace pouze se souhlasem JUDr. Miroslava Jansty.

Činnost Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r.o. není nijak dotčena.

V Praze dne 25.7.2017

za Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.
Mgr. Jakub Kotrba, advokát
jednatel