Procesní právoAdvokátní koncipienti

V rámci Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r.o. působí níže uvedení advokátní koncipienti, všichni tito advokátní koncipienti jsou zapsáni v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou.

Mgr. Dana Dušková Mgr. Dana Dušková, advokátní koncipientka a členka Týmu korporátního práva (evidenční číslo ČAK 41504)

Dana Dušková působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2011 na pozici právního asistenta a od roku 2016 na pozici ... více

JUDr. Michal Hašek JUDr. Michal Hašek, koncipient a člen Týmu pohledávek, exekucí a insolvencí (evidenční číslo ČAK 33576)

JUDr. Michal Hašek působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od r. 2016 a v současnosti je členem Týmu pohledávek, ... více

JUDr. Jitka Korejzová JUDr. Jitka Korejzová, advokátní koncipientka a člen Týmu rodinného práva

JUDr. Jitka Korejzová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od r. 2016 na pozici advokátní koncipientky jako člen týmu rodinného ... více

Mgr. David Grygárek Mgr. David Grygárek, advokátní koncipient a člen Týmu trestního práva (evidenční číslo ČAK 40210)

David Grygárek působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2014 a v současnosti je členem jejího ... více

Mgr. Aneta Dlabolová Mgr. Aneta Dlabolová, advokátní koncipientka a člen Týmu pohledávek, exekucí a insolvencí (evidenční číslo ČAK 39707)

Aneta Dlabolová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2016 na pozici advokátní koncipientky, přičemž v ... více

Mgr. Jana Kupková Mgr. Jana Kupková, advokátní koncipientka a člen Týmu korporátního práva (evidenční číslo ČAK 40651)

Jana Kupková působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2014, v současnosti na pozici advokátní ... více

Michal Odarčenko / Mgr. Michal Odarčenko, advokátní koncipient a člen Týmu korporátního práva (evidenční číslo ČAK 40844)

Michal Odarčenko působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2010 na pozici právního asistenta a od roku 2015 na pozici ... více

Mgr. Roman Lukáč Mgr. Sabina Bajgarová, advokátní koncipientka a členka Týmu soukromého práva a nemovitostí (evidenční číslo ČAK 42594)

Sabina Bajgarová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2017 na pozici advokátního koncipienta, přičemž v ... více