V rámci Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r.o. působí níže uvedení advokátní koncipienti, všichni tito advokátní koncipienti jsou zapsáni v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou.

Mgr. Jan Baer

advokátní koncipient

Jan Baer působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2014, nejprve na pozici právního ...

Mgr. David Grygárek

advokátní koncipient

David Grygárek působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2014 a v současnosti je čl...

JUDr. Michal Hašek

advokátní koncipient

Michal Hašek působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od r. 2016 na pozici advokátního kon...

JUDr. Josef Sklenička, Ph.D.

advokátní koncipient

Josef Sklenička působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2018 na pozici advokátníh...

Mgr. Marie Tomášková

advokátní koncipient

Marie Tomášková působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2016, nejprve na pozici p...

Mgr. Jana Zakopalová

advokát

Jana Zakopalová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2014, v současnosti je čl...