• poskytování právních služeb v oblasti ochranných známek (zápis ochranné známky, její správa a ochrana), patentů a průmyslových vzorů
  • právní poradenství v oblasti ochrany obchodní firmy, obchodního označení a know-how
  • komplexní právní servis v oblasti ochrany autorského díla
  • příprava smluv o užití autorského díla, licenčních a podlicenčních smluv
  • poskytování právních služeb v oblasti doménového, softwarového a internetového práva
  • zastupování v soudních sporech týkajících se porušení práv duševního vlastnictví

 

V této oblasti se Vám bude věnovat

Mgr. Kateřina Rokosová

advokátka

Kateřina Rokosová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2003 a v současnosti je...

Mgr. Dana Dušková

advokátní koncipientka

Dana Dušková působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2011, nejprve na pozici práv...

Potřebuji pomoc v oblasti autorského a IT práva