Autorské a IT právoAutorské a IT právo

Právní služby:
  • poskytování právních služeb v oblasti ochranných známek (zápis ochranné známky, její správa a ochrana), patentů a průmyslových vzorů
  • právní poradenství v oblasti ochrany obchodní firmy, obchodního označení a know-how
  • komplexní právní servis v oblasti ochrany autorského díla
  • příprava smluv o užití autorského díla, licenčních a podlicenčních smluv
  • poskytování právních služeb v oblasti doménového, softwarového a internetového práva
  • zastupování v soudních sporech týkajících se porušení práv duševního vlastnictví.
Za tuto oblast zodpovídá
JUDr. Romana Milfortová JUDr. Romana Milfortová, advokátka, člen Týmu soukromého práva a nemovitostí (evidenční číslo ČAK 12835)

Romana Milfortová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2006, přičemž od r. 2010 je členkou Tým ... více

Mgr. Kateřina Rokosová Mgr. Kateřina Rokosová, advokátka, člen Týmu Korporátního práva (evidenční číslo ČAK 10890)

Kateřina Rokosová působí v Advokátní kanceláři ... více