Cenné papíryCenné papíry

Právní služby:
  • komplexních právní služby týkající se cenných papírů a nakládání s nimi
  • vydávání a emitování cenných papírů (akcie, dluhopisy, směnky, šeky)
  • komplexní právní servis související se smluvní agendou týkající se cenných papírů (převodní a obstaravatelské smlouvy, smlouvy o úschově a správě)
  • komplexní právní služby související s problematikou zastavení cenných papírů
  • komplexní právní služby týkající se přeměn podoby cenných papírů
  • komplexní právní služby související s problematikou směnečného práva (vystavování směnek, jejich vymáhání, zastupování v řízení nalézacím i exekučním).
Za tuto oblast zodpovídá
Mgr. Jakub Kotrba Mgr. Jakub Kotrba, advokát a řídící společník advokátní kanceláře (evidenční číslo ČAK 09161)

Jakub Kotrba působí v Advokátní kanceláři ... více

JUDr. Jan Nemanský JUDr. Jan Nemanský, advokát, vedoucí Týmu pohledávek, exekucí a insolvencí (evidenční číslo ČAK 10599)

Jan Nemanský působí v Advokátní kanceláři Jansta, ... více

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc., advokát (evidenční číslo ČAK 05790)

Jan Pauly působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s ... více

Mgr. Petr Sailer Mgr. Petr Sailer, advokát a vedoucí Týmu korporátního práva (evidenční číslo ČAK 16315)

Petr Sailer je od roku 2015 advokátem zapsaným pod ... více

Marian Sikora Mgr. Marian Sikora, advokát, člen Týmu korporátního práva (evidenční číslo ČAK 13184)

Marian Sikora působí v Advokátní kanceláři ... více