Finanční a daňové právoFinanční a daňové právo

Právní služby:
  • poskytování právních služeb a poradenství v oblasti rozpočtového, poplatkového, měnového, devizového práva a finančního trhu
  • právní poradenství týkající se přímých i nepřímých daní a zdanění fyzických i právnických osob
  • komplexní právní služby v oblasti franchisingu, factoringu, forfaitingu a finančního leasingu
  • poskytování právního poradenství v souvislosti s bankovními smlouvami
  • poskytování právních služeb v oblasti pojišťovacího práva.
Za tuto oblast zodpovídá
Mgr. Jakub Kotrba Mgr. Jakub Kotrba, advokát a řídící společník advokátní kanceláře (evidenční číslo ČAK 09161)

Jakub Kotrba působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 1997, přičemž v současnosti je ... více