Občanské právoObčanské právo

Právní služby:
  • komplexní právní služby v oblasti občanského práva
  • ochrana osobnosti – právní prostředky ochrany proti neoprávněným zásahům do osobnostních práv fyzických osob, příp. do dobré pověsti osob právnických
  • právní poradenství poskytované v oblasti práva na ochranu spotřebitele [specifika plynoucí z uzavření smlouvy při využití prostředků komunikace na dálku (Internet, telemarketing), odstoupení od smlouvy, reklamace apod.]
  • právní poradenství a smluvní agenda týkající se věcných práv (převody vlastnictví, zadržovací právo, zástavní právo, práva odpovídající věcným břemenům)
  • komplexní právní servis při uplatnění práv z titulu odpovědnosti za škodu či bezdůvodného obohacení
  • komplexní právní pomoc v souvislosti s děděním a dědickým řízením
  • právní služby týkající se závazkově-právních vztahů – sepis smluv – typových (např. smlouvy kupní, nájemní, o dílo, darovací, o půjčce, příkazní atd.) i nepojmenovaných dle konkrétních individuálních potřeb klienta
  • advokátní úschovy
  • všechny shora specifikované právní služby zahrnují též procesní rovinu věci – tj. zastupování klientů v soudních, správních a souvisejících řízeních.
Za tuto oblast zodpovídá
JUDr. Romana Milfortová JUDr. Romana Milfortová, advokátka, člen Týmu soukromého práva a nemovitostí (evidenční číslo ČAK 12835)

Romana Milfortová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2006, přičemž od r. 2010 je členkou Tým ... více

Mgr. Jakub Kotrba Mgr. Jakub Kotrba, advokát a řídící společník advokátní kanceláře (evidenční číslo ČAK 09161)

Jakub Kotrba působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 1997, přičemž v současnosti je ... více

Mgr. Petr Sailer Mgr. Petr Sailer, advokát a vedoucí Týmu korporátního práva (evidenční číslo ČAK 16315)

Petr Sailer je od roku 2015 advokátem zapsaným pod č. 16315 v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, přičemž v ... více

Mgr. Radek Trojan Mgr. Radek Trojan, advokát a vedoucí Týmu pohledávek, exekucí a insolvencí

Mgr. Radek Trojan působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od r. 2005 a v současné době je vedoucím Týmu pohledávek, exekucí a ... více

Mgr. Martina Zapletalová Mgr. Martina Zapletalová, advokátka, člen Týmu soukromého práva a nemovitostí (evidenční číslo ČAK 09636)

Martina Zapletalová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 1997 a v současnosti je členem jejího ... více