• právní poradenství a smluvní agenda týkající se věcných práv (převody vlastnictví, zadržovací právo, zástavní právo, práva odpovídající věcným břemenům)
  • komplexní právní servis při uplatnění práv z titulu odpovědnosti za škodu či bezdůvodného obohacení
  • ochrana osobnosti – právní prostředky ochrany proti neoprávněným zásahům do osobnostních práv fyzických osob, příp. do dobré pověsti osob právnických
  • právní poradenství poskytované v oblasti práva na ochranu spotřebitele [specifika plynoucí z uzavření smlouvy při využití prostředků komunikace na dálku (Internet, telemarketing), odstoupení od smlouvy, reklamace apod.]
  • komplexní právní pomoc v souvislosti s děděním a dědickým řízením
  • právní služby týkající se závazkově-právních vztahů – sepis smluv – typových (např. smlouvy kupní, nájemní, o dílo, darovací, o půjčce, příkazní atd.) i nepojmenovaných dle konkrétních individuálních potřeb klienta
  • advokátní úschovy
  • komplexní právní poradenství v oblasti práva svobodného přístupu k informacím

 

V této oblasti se Vám bude věnovat

Mgr. Bohuslav Hubálek

advokát a společník

Bohuslav Hubálek absolvoval v roce 1998 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Ke dni 27. listopadu 2002 ...

JUDr. Ing. Vladimír Kostka

advokát a společník

Vladimír Kostka je od roku 1996 partnerem Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r.o., kterou spoluzaklád...

JUDr. Jan Nemanský

advokát a společník

Jan Nemanský působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2001. Od roku 2005 je advokát...

Mgr. Roman Lukáč

advokát

Roman Lukáč působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2014 a v současnosti vede jej...

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

advokát

Jan Pauly působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2000. Právnickou fakultu Univerzi...

Mgr. Martina Zapletalová

advokátka

Martina Zapletalová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 1997 a v současnosti j...

Mgr. Miroslav Kopeček

advokát

Miroslav Kopeček působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2010 a v současnosti vede...

Mgr. Kateřina Rokosová

advokátka

Kateřina Rokosová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2003 a v současnosti je...

Potřebuji pomoc v oblasti občanského práva