Obchodní a korporátní právoObchodní a korporátní právo

Právní služby:
  • komplexní právní služby v oblasti obchodních závazkových vztahů
  • příprava a posouzení smluvní dokumentace
  • poskytování komplexního právního poradenství podnikatelům
  • poskytování právních služeb v oblasti korporátního práva (zakládání obchodních společností a družstev, příprava a zajištění valných hromad, změny v orgánech obchodních společností či družstva, zvýšení či snížení základního kapitálu, likvidace obchodních společností, zajištění zápisu do obchodního rejstříku, příprava smluv o výkonu funkce, akcionářských dohod atd.)
  • poskytování právních služeb a poradenství v oblasti akvizic a přeměn obchodních společností (fúze, rozdělení, převod jmění, změna právní formy)
  • provádění právního auditu obchodních společností (due diligence)
  • poskytování právních služeb v oblasti cenných papírů a podnikání na kapitálovém trhu
  • poskytování právních služeb v oblasti hospodářské soutěže a ochrany proti nekalé soutěži
  • zastupování při vymáhání nároků na náhradu škody a nároků z bezdůvodného obohacení
  • zastupování v soudních, rozhodčích a jiných řízeních (sporná řízení, řízení ve věcech obchodního rejstříku a živnostenských oprávnění, atd.).
Za tuto oblast zodpovídá
Tomáš Chrenek JUDr. Tomáš Chrenek, LL.M., advokát a člen Týmu korporátního práva (evidenční číslo ČAK 16053)

Tomáš Chrenek působí v Advokátní kanceláři ... více

Mgr. Jakub Kotrba Mgr. Jakub Kotrba, advokát a řídící společník advokátní kanceláře (evidenční číslo ČAK 09161)

Jakub Kotrba působí v Advokátní kanceláři ... více

Mgr. Petr Sailer Mgr. Petr Sailer, advokát a vedoucí Týmu korporátního práva (evidenční číslo ČAK 16315)

Petr Sailer je od roku 2015 advokátem zapsaným pod ... více

Marian Sikora Mgr. Marian Sikora, advokát, člen Týmu korporátního práva (evidenční číslo ČAK 13184)

Marian Sikora působí v Advokátní kanceláři ... více