• komplexní právní služby v oblasti obchodních závazkových vztahů
  • příprava a posouzení smluvní dokumentace
  • poskytování komplexního právního poradenství podnikatelům
  • poskytování právních služeb v oblasti korporátního práva (zakládání obchodních společností a družstev, příprava a zajištění valných hromad, změny v orgánech obchodních společností či družstva, zvýšení či snížení základního kapitálu, likvidace obchodních společností, zajištění zápisu do obchodního rejstříku, příprava smluv o výkonu funkce, akcionářských dohod atd.)
  • poskytování právních služeb a poradenství v oblasti akvizic a přeměn obchodních společností (fúze, rozdělení, převod jmění, změna právní formy)
  • provádění právního auditu obchodních společností (due diligence)
  • poskytování právních služeb v oblasti cenných papírů a podnikání na kapitálovém trhu
  • poskytování právních služeb v oblasti hospodářské soutěže a ochrany proti nekalé soutěži
  • zastupování v soudních, rozhodčích a jiných řízeních (sporná řízení, řízení ve věcech obchodního rejstříku a živnostenských oprávnění, atd.)

 

V této oblasti se Vám bude věnovat

JUDr. Ing. Vladimír Kostka

advokát a společník

Vladimír Kostka je od roku 1996 partnerem Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r.o., kterou spoluzaklád...

JUDr. Jan Nemanský

advokát a společník

Jan Nemanský působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2001. Od roku 2005 je advokát...

JUDr. Jakub Kotrba

advokát a řídící společník

Jakub Kotrba působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 1997, přičemž v současnosti...

Mgr. Petr Sailer

advokát

Petr Sailer působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2010 a v současné době vede j...

Mgr. Jan Široký

advokát

Jan Široký působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol.s r.o. od roku 2017 a v současnosti vede její...

Mgr. Jana Kupková

advokát

Jana Kupková působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2014, v současnosti je členk...

JUDr. Tomáš Chrenek, LL.M.

advokát

Tomáš Chrenek působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2009, a to zprvu na pozici p...

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

advokát

Jan Pauly působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2000. Právnickou fakultu Univerzi...

Mgr. Marian Sikora

advokát

Marian Sikora působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2008 a v současné době  je...

Mgr. Dana Dušková

advokátní koncipientka

Dana Dušková působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2011, nejprve na pozici práv...

Mgr. Michal Odarčenko

advokát

Michal Odarčenko působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2010 na pozici právního ...

Mgr. Marie Tomášková

advokátní koncipient

Marie Tomášková působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2016, nejprve na pozici p...

Mgr. Kateřina Rokosová

advokátka

Kateřina Rokosová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2003 a v současnosti je...

Potřebuji pomoc v oblasti obchodního a korporátního práva