• nastavení principů vymáhání pohledávek přímo u klienta dle jeho možností a požadavků, aby pravděpodobnost nutnosti dalšího vymáhání byla minimalizována
  • zastupování při vymáhání nároků na náhradu škody a nároků z bezdůvodného obohacení
  • zajištění komplexních postupů při vymáhání pohledávek od posouzení dobytnosti pohledávek, přes předsoudní stádium vymáhání (včetně osobního jednání s dlužníky), dále zajištění zahájení soudního, případně rozhodčího řízení a jeho následné vedení a konečně zajištění exekučního vymožení pohledávek, to vše včetně poskytování aktualizovaných přehledů a informačních služeb o jednotlivých postupech pro potřeby klienta
  • zajištění komplexního řešení agendy hromadného vymáhání pohledávek
  • komplexní právní služby související s problematikou směnečného práva (vystavování směnek, jejich vymáhání, zastupování v řízení nalézacím i exekučním)
  • zajištění komplexních právních služeb klientovi v pozici dlužníka, zejména jednání s věřiteli o mimosoudním řešení celé věci, zastupování v soudním či rozhodčím řízení a zastupování v rámci exekučního řízení
  • poskytování právních služeb souvisejících s insolvenčním řízením (právní poradenství, příprava insolvenčního návrhu, zpracování přihlášky pohledávek, zastupování v insolvenčním řízení, a to jak věřitelů, tak úpadců)
  • poskytnutí spolupracujícího insolvenčního správce

 

V této oblasti se Vám bude věnovat

JUDr. Jan Nemanský

advokát a společník

Jan Nemanský působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2001. Od roku 2005 je advokát...

Mgr. Radek Trojan

advokát

Radek Trojan působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od r. 2005 a v současné době je čle...

Mgr. Miroslav Kopeček

advokát

Miroslav Kopeček působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2010 a v současnosti vede...

Mgr. David Grygárek

advokátní koncipient

David Grygárek působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2014 a v současnosti je čl...

Potřebuji pomoc v oblasti pohledávek, exekucí a insolvencí