Pracovní právoPracovní právo

Právní služby:
  • komplexní právní servis pro zaměstnavatele – právní služby týkající se pracovněprávní problematiky od vzniku pracovněprávního vztahu (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, jmenování), přes změny pracovněprávního vztahu (např. převedení na jinou práci), po ukončení pracovněprávního vztahu (dohody o rozvázání pracovního poměru, výpovědi, okamžitá zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době), to vše v rámci právního poradenství, smluvní agendy či zastupování v soudních řízeních
  • příprava kolektivních smluv a zastupování zaměstnavatele při jednání s odbory, jakož i při řešení kolektivních sporů
  • příprava a revize vnitřních předpisů zaměstnavatele – struktura vzájemných vztahů, nastavení kontrolních mechanismů apod.
  • zastupování v soudních řízeních o určení neplatnosti ukončení pracovního poměru
  • právní služby týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem/zaměstnavatelem, včetně zastupování v soudních řízeních
  • právní služby vztahující se k zákazu konkurence – konkurenční doložky, včetně následného postupu při jejich porušení
  • obecné právní poradenství týkající se pracovněprávní agendy (práce přesčas, odměňování, překážky v práci na straně zaměstnance/zaměstnavatele, dovolená, antidiskriminační aspekty, zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců apod.).
Za tuto oblast zodpovídá
JUDr. Romana Milfortová JUDr. Romana Milfortová, advokátka, člen Týmu soukromého práva a nemovitostí (evidenční číslo ČAK 12835)

Romana Milfortová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2006, přičemž od r. 2010 je členkou Tým ... více

Mgr. Miroslav Kopeček Mgr. Miroslav Kopeček, advokát, vedoucí Týmu trestního práva (evidenční číslo ČAK 13010)

Miroslav Kopeček je od roku 2009 advokátem zapsaným ... více