• komplexní právní servis pro zaměstnavatele – právní služby týkající se pracovněprávní problematiky od vzniku pracovněprávního vztahu (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, jmenování), přes změny pracovněprávního vztahu (např. převedení na jinou práci), po ukončení pracovněprávního vztahu (dohody o rozvázání pracovního poměru, výpovědi, okamžitá zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době), to vše v rámci právního poradenství, smluvní agendy či zastupování v soudních řízeních
  • příprava kolektivních smluv a zastupování zaměstnavatele při jednání s odbory, jakož i při řešení kolektivních sporů
  • příprava a revize vnitřních předpisů zaměstnavatele – struktura vzájemných vztahů, nastavení kontrolních mechanismů apod.
  • zastupování v soudních řízeních o určení neplatnosti ukončení pracovního poměru
  • právní služby týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem/zaměstnavatelem, včetně zastupování v soudních řízeních
  • právní služby vztahující se k zákazu konkurence – konkurenční doložky, včetně následného postupu při jejich porušení
  • obecné právní poradenství týkající se pracovněprávní agendy (práce přesčas, odměňování, překážky v práci na straně zaměstnance/zaměstnavatele, dovolená, antidiskriminační aspekty, zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců apod.)

 

V této oblasti se Vám bude věnovat

Mgr. Roman Lukáč

advokát

Roman Lukáč působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2014 a v současnosti vede jej...

Mgr. Lucie Krejčí

advokátka

Lucie Krejčí působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2014 a v současnosti je čle...

JUDr. Romana Marečková

advokátka

Romana Marečková působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2006, přičemž od r. 20...

Potřebuji pomoc v oblasti pracovního práva