• komplexní právní servis související s uplatňováním práv klientů v rámci občanského soudního řízení a jejich zastupováním před soudy všech stupňů
  • komplexní právní servis související s uplatňováním práv klientů a jejich zastupováním v rozhodčích řízení
  • komplexní právní servis související s uplatňováním práv klientů a jejich zastupováním v exekučním řízení či řízení o výkonu rozhodnutí, a to jak věřitelů, tak dlužníků
  • komplexní právní servis související s uplatňováním práv klientů a jejich zastupováním v insolvenčním řízení, a to jak věřitelů, tak úpadců

 

V této oblasti se Vám bude věnovat

Mgr. Radek Trojan

advokát

Radek Trojan působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od r. 2005 a v současné době je čle...

Mgr. Miroslav Kopeček

advokát

Miroslav Kopeček působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2010 a v současnosti vede...

Mgr. Roman Lukáč

advokát

Roman Lukáč působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2014 a v současnosti vede jej...

Mgr. Kateřina Rokosová

advokátka

Kateřina Rokosová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2003 a v současnosti je...

Potřebuji pomoc v oblasti procesního práva