• komplexní právní poradenství týkající se realizace zadávacích řízení, koncesí a PPP projektů pro zadavatele veřejných zakázek
  • právní poradenství dodavatelům v souvislosti s účastí v zadávacích řízeních
  • zpracování kompletní dokumentace související s realizací jednotlivých druhů zadávacích
    a koncesních řízení (tj. zejména dokumentů souvisejících s otevíráním obálek s nabídkami, posuzováním a hodnocením nabídek, rozhodnutím zadavatele v průběhu zadávacího řízení), účast na jednáních komisí, součinnost při jednáních s dodavateli při uzavírání smluv
  • právní podpora zadavatelů i dodavatelů při vyřizování námitek, zastupování ve správním
    či soudním  řízení
  • zpracování právních analýz v oblasti veřejných zakázek a koncesí

 

Za tuto oblast zodpovídá

Mgr. Pavlína Trhalová

advokátka a společník

Pavlína Trhalová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 1999. Od roku 2001 je adv...

Mgr. Filip Karpíšek

advokát

Filip Karpíšek působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2000 a v současnosti vede ...

Mgr. Nikola Zimová

advokátka

Nikola Zimová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2003 a v současnosti je čle...

Mgr. Robin Bláha

advokát

Robin Bláha působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2007 a v současnosti je člene...

Mgr. Markéta Toužimská

advokátka

Markéta Toužimská působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2005 a v současnosti j...

Potřebuji pomoc v oblasti veřejných zakázek