• komplexní právní servis týkající se rozvodu manželství, včetně souvisejícího řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu
  • komplexní právní servis týkající se uzavírání tzv. předmanželských smluv
  • smluvní modifikace zákonné úpravy společného jmění manželů – podklady k notářským zápisům modifikujícím rozsah (rozšíření či zúžení), správu, příp. též dobu vzniku zákonného manželského majetkového společenství
  • komplexní právní služby ve věci vypořádání společného jmění manželů
  • právní pomoc v souvislosti s uplatňováním tzv. statusových práv (určení otcovství, popření otcovství) a s uplatňováním a výkonem práv rodičovských (péče o nezletilé, zastupování nezletilých, správa jmění nezletilých)
  • právní pomoc v souvislosti se zastupováním v řízení o zaplacení výživného

 

V této oblasti se Vám bude věnovat

JUDr. Kateřina Preiningerová

advokátka

Kateřina Preiningerová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2001 a v současnos...

JUDr. Jitka Korejzová

advokátka

Jitka Korejzová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od r. 2016 a v současnosti je čle...

Potřebuji pomoc v oblasti rodinného práva