Rodinné právoRodinné právo

Právní služby:
  • smluvní modifikace zákonné úpravy společného jmění manželů – podklady k notářským zápisům modifikujícím rozsah (rozšíření či zúžení), správu, příp. též dobu vzniku zákonného manželského majetkového společenství
  • komplexní právní servis týkající se rozvodu manželství, včetně souvisejícího řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu
  • komplexní právní služby ve věci vypořádání společného jmění manželů
  • právní pomoc v souvislosti s uplatňováním tzv. statusových práv (určení otcovství, popření otcovství) a s uplatňováním a výkonem práv rodičovských (péče o nezletilé, zastupování nezletilých, správa jmění nezletilých)
  • právní pomoc v souvislosti se zastupováním v řízení o zaplacení výživného.
Za tuto oblast zodpovídá
Mgr. David Grygárek JUDr. Kateřina Preiningerová, advokátka, vedoucí Týmu rodinného práva (evidenční číslo ČAK 09812)

Kateřina Preiningerová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2001 a v současnosti vede její Tým rodinného ... více

JUDr. Jitka Korejzová JUDr. Jitka Korejzová, advokátní koncipientka a člen Týmu rodinného práva

JUDr. Jitka Korejzová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od r. 2016 na pozici advokátní koncipientky jako člen týmu rodinného ... více

JUDr. Romana Milfortová JUDr. Romana Milfortová, advokátka, člen Týmu soukromého práva a nemovitostí (evidenční číslo ČAK 12835)

Romana Milfortová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2006, přičemž od r. 2010 je členkou Tým ... více