• komplexní právní služby v oblasti občanského práva, pracovního práva a rodinného práva
  • komplexní právní poradenství v oblasti práva na ochranu spotřebitele
  • komplexní právní poradenství v oblasti dědického práva
  • komplexní právní poradenství v oblasti práva na náhradu škody a ochrany osobnosti
  • komplexní právní poradenství v oblasti práva svobodného přístupu k informacím
  • komplexní právní služby v oblasti trestního práva
  • procesní agenda, zastupování v soudních, správních a souvisejících řízeních

 

Za tuto oblast zodpovídá

JUDr. Romana Marečková

advokátka

Romana Marečková působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2006, přičemž od r. 20...

Mgr. Miroslav Kopeček

advokát

Miroslav Kopeček působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2010 a v současnosti vede...

Potřebuji pomoc v oblasti soukromého práva