Soukromé právoSoukromé právo

Právní služby
  • komplexní právní služby v oblasti občanského práva, pracovního práva a rodinného práva
  • komplexní právní poradenství v oblasti práva na ochranu spotřebitele
  • komplexní právní poradenství v oblasti dědického práva
  • komplexní právní poradenství v oblasti práva na náhradu škody a ochrany osobnosti
  • komplexní právní poradenství v oblasti práva svobodného přístupu k informacím
  • komplexní právní služby v oblasti trestního práva
  • procesní agenda, zastupování v soudních, správních a souvisejících řízeních.
Za tuto oblast zodpovídá
Mgr. David Grygárek Mgr. Lucie Krejčí, advokátka a vedoucí Týmu soukromého práva a nemovitostí (evidenční číslo ČAK 15752)

Lucie Krejčí působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2014 a v současnosti je vedoucí Týmu soukromého práva ... více

Mgr. Miroslav Kopeček Mgr. Miroslav Kopeček, advokát, vedoucí Týmu trestního práva (evidenční číslo ČAK 13010)

Miroslav Kopeček je od roku 2009 advokátem zapsaným ... více

JUDr. Romana Milfortová JUDr. Romana Milfortová, advokátka, člen Týmu soukromého práva a nemovitostí (evidenční číslo ČAK 12835)

Romana Milfortová působí v Advokátní kanceláři ... více