Trestní právoTrestní právo

Právní služby:
  • poskytování právní pomoci při podání vysvětlení či svědecké výpovědi v rámci přípravného řízení trestního
  • obhajoba obviněného ve všech fázích trestního řízení (přípravné řízení, hlavní líčení, řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích)
  • právní zastoupení zúčastněných osob a poškozených při uplatňování jejich nároků v trestním řízení
  • poskytování právních služeb odsouzeným při uplatnění jejich práv na modifikaci uloženého trestu, zahlazení odsouzení
  • due diligence a zpracování interních opatření právnických osob jako prevence jejich trestní odpovědnosti.
Za tuto oblast zodpovídá
Mgr. Miroslav Kopeček Mgr. Miroslav Kopeček, advokát, vedoucí Týmu trestního práva (evidenční číslo ČAK 13010)

Miroslav Kopeček je od roku 2009 advokátem zapsaným pod č. 13010 v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, ... více

Mgr. Václav Hebký Mgr. Václav Hebký, advokát a člen Týmu trestního práva (evidenční číslo ČAK 16160)

Václav Hebký působí v Advokátní kanceláři ... více

Mgr. David Grygárek Mgr. David Grygárek, advokátní koncipient a člen Týmu trestního práva (evidenční číslo ČAK 40210)

David Grygárek působí v Advokátní kanceláři ... více