Právní služby:

  • komplexní právní služby v oblasti obchodních závazkových vztahů
  • příprava a posouzení smluvní dokumentace
  • poskytování komplexního právního poradenství podnikatelům
  • provádění právního auditu obchodních společností (due diligence)
  • zastupování v soudních, rozhodčích a jiných řízeních (sporná řízení, řízení ve věcech obchodního rejstříku a živnostenských oprávnění, atd.)

Členové

Mgr. Petr Sailer

advokát

Petr Sailer působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2010 a v současné době vede j...

JUDr. Tomáš Chrenek, LL.M.

advokát

Tomáš Chrenek působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2009, a to zprvu na pozici p...

Mgr. Marian Sikora

advokát

Marian Sikora působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2008 a v současné době  je...

Mgr. Kateřina Rokosová

advokátka

Kateřina Rokosová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2003 a v současnosti je...

Mgr. Michal Odarčenko

advokát

Michal Odarčenko působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2010 a v současnosti je ...

Mgr. Ing. Tomáš Němec

advokát

Mgr. Ing. Tomáš Němec působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2019 a v současnos...