Právní služby:

  • smluvní modifikace zákonné úpravy společného jmění manželů, včetně jeho vypořádání
  • právní servis týkající se rozvodu manželství, včetně souvisejícího řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu do i po rozvodu
  • právní pomoc v souvislosti s uplatňováním tzv. statusových práv (určení otcovství, popření otcovství) a s uplatňováním a výkonem práv rodičovských (péče o nezletilé, zastupování nezletilých, správa jmění nezletilých)

Členové

JUDr. Kateřina Preiningerová

advokátka

Kateřina Preiningerová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2001 a v současnos...

JUDr. Jitka Korejzová

advokátka

Jitka Korejzová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od r. 2016 a v současnosti je čle...