Právní služby:

 • komplexní právní služby v oblasti občanského práva, pracovního práva a rodinného práva
 • komplexní právní poradenství v oblasti práva na ochranu spotřebitele
 • komplexní právní poradenství v oblasti dědického práva
 • komplexní právní poradenství v oblasti práva na náhradu škody a ochrany osobnosti
 • komplexní právní poradenství v oblasti práva svobodného přístupu k informacím
 • procesní agenda, zastupování v soudních, správních a souvisejících řízeních
 • zajištění komplexních postupů při vymáhání pohledávek od posouzení dobytnosti pohledávek, přes předsoudní stádium vymáhání (včetně osobního jednání s dlužníky), dále zajištění zahájení soudního, případně rozhodčího řízení (včetně zastupování klienta) a konečně zajištění exekučního vymožení pohledávek (včetně zastupování klienta), to vše včetně poskytování aktualizovaných přehledů a informačních služeb o jednotlivých postupech pro potřeby klienta
 • zajištění komplexního řešení agendy hromadného vymáhání pohledávek
 • zajištění komplexních právních služeb klientovi v pozici dlužníka, zejména jednání s věřiteli o mimosoudním řešení celé věci, zastupování v soudním či rozhodčím řízení a zastupování v rámci exekučního řízení
 • poskytování služeb souvisejících s insolvenčním řízením (právní poradenství, příprava insolvenčního návrhu, zpracování přihlášky pohledávek, zastupování v insolvenčním řízení, a to jak věřitelů, tak úpadců)
 • zajištění služeb souvisejících s pokračujícím řízením konkursním či vyrovnacím (zejména zastupování v probíhajícím
 • řízení)
 • komplexní právní poradenství ve věcech souvisejících se směnkami

Členové

Mgr. Roman Lukáč

advokát

Roman Lukáč působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2014 a v současnosti vede jej...

Mgr. Radek Trojan

advokát

Radek Trojan působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od r. 2005 a v současné době je čle...

JUDr. Romana Marečková

advokátka

Romana Marečková působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2006, přičemž od r. 20...

Mgr. Martina Zapletalová

advokátka

Martina Zapletalová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 1997 a v současnosti j...

Mgr. Marie Tomášková

advokátní koncipient

Marie Tomášková působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2016, nejprve na pozici p...

JUDr. Jaroslava Šichová

advokátka

JUDr. Jaroslava Šichová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2019 a v současno...