Právní služby:

  • komplexní právní poradenství týkající se realizace zadávacích řízení, koncesí a PPP projektů pro zadavatele veřejných zakázek
  • komplexní právní poradenství pro organizační složky státu, příspěvkové organizace, obce a kraje
  • právní poradenství dodavatelům v souvislosti s účastí v zadávacích řízeních
  • příprava smluvní agendy pro organizační složky státu, příspěvkové organizace, obce a kraje
  • právní podpora zadavatelů i dodavatelů při vyřizování námitek, zastupování ve správním či soudním řízení
  • zpracování právních analýz v oblasti správního práva, nakládání s majetkem České republiky, obcí a krajů, veřejných zakázek a koncesí
  • zpracování kompletní dokumentace související s realizací jednotlivých druhů zadávacích a koncesních řízení (tj. zejména dokumentů souvisejících s otevíráním obálek s nabídkami, posuzováním a hodnocením nabídek, rozhodnutím zadavatele v průběhu zadávacího řízení), účast na jednáních komisí, součinnost při jednáních s dodavateli při uzavírání smluv
  • příprava ústavních stížností a zastupování před Ústavním soudem České republiky

Členové

Mgr. Filip Karpíšek

advokát

Filip Karpíšek působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2000 a v současnosti vede ...

Mgr. Robin Bláha

advokát

Robin Bláha působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2007 a v současnosti je člene...

Mgr. Nikola Zimová

advokátka

Nikola Zimová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2003 a v současnosti je čle...

Mgr. Markéta Toužimská

advokátka

Markéta Toužimská působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2005 a v současnosti j...