Mgr. Jakub Kotrba Mgr. Jakub Kotrba, advokát a řídící společník advokátní kanceláře (evidenční číslo ČAK 09161)

Jakub Kotrba působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 1997, přičemž v současnosti je řídícím společníkem advokátní kanceláře. Od 11. října 2001 je advokátem zapsaným pod č. 09161 v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. V rámci své specializace poskytuje právní služby v oboru obchodního práva se zaměřením na právo obchodních společností, jejich přeměn a právo cenných papírů.

Vzdělání:
  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
Specializace:
  • obchodní právo
  • závazkové právo
  • cenné papíry
  • přeměny obchodních společností