JUDr. Jan Nemanský

Jan Nemanský působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2001. Od roku 2005 je advokátem zapsaným pod č. 10599 v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. V rámci své specializace poskytuje komplexní právní služby v oblasti práva občanského, obchodního a závazkového se zvláštním zaměřením na poskytování právních služeb spojených s problematikou pohledávek a jejich řešení. Je členem Kontrolní rady České advokátní komory. Je také rozhodcem zapsaným v seznamu rozhodců vedeném Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Pozice

Advokát, společník a jednatel advokátní kanceláře

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (JUDr.)

Specializace

občanské právo
směnky
insolvenční právo

Jazyky

český
anglický

Sjednejte si schůzku s advokátem