JUDr. Kateřina Preiningerová

Kateřina Preiningerová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2001 a v současnosti vede její Tým rodinného práva. Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni absolvovala v roce 1999 a od roku 2003 je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 09812. V rámci své advokátní praxe se specializuje zejména na oblast práva rodinného a občanského procesního. Je mediátorem ve smyslu zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci.

Pozice

Vedoucí Týmu rodinného práva

Vzdělání

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.)
Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (JUDr.)

Specializace

rodinné právo
občanské právo
mediace

Jazyky

český
anglický

Sjednejte si schůzku s advokátem