JUDr. Miroslav Jansta

Miroslav Jansta je od roku 1996 partnerem a advokátem Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r.o., kterou spoluzakládal. Ke dni 19. dubna 1996 byl zapsán pod číslem 04106 do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou. V letech 1985 až 1997 působil jako pedagogický a vědecký pracovník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a oblastech s nimi bezprostředně souvisejících. Jako právní poradce se Miroslav Jansta podílí na řešení případů z oblastí veřejných zakázek, problematiky veřejných podpor, ochrany hospodářské soutěže a nekalosoutěžního práva, zastupování v rámci správních řízení vedených před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, majetkových převodů (akvizice, fúze, převody cenných papírů a obchodních podílů), prodeje podniků, akvizic v bankovním sektoru, právních vztahů k nemovitostem či ve vztahu k úvěrům čerpaným od Evropské investiční banky. V letech 1989 až 1992 byl poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, kde se jako člen ústavněprávního výboru a místopředseda imunitního výboru účastnil příprav řady zákonů a ústavních zákonů. I nadále je veřejně činný, působí mimo jiné jako předseda České unie sportu, první místopředseda Českého olympijského výboru a předseda České basketbalové federace.

Pozice

Advokát a společník advokátní kanceláře

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Specializace

veřejné právo
občanské právo
trestní právo
pracovní právo

Jazyky

Český
Anglický

Sjednejte si schůzku s advokátem