Mgr. Miroslav Kopeček

Miroslav Kopeček působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2010 a v současnosti vede její Tým trestního práva. Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvoval v roce 2006 a od roku 2009 je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 13010. V rámci své advokátní praxe se specializuje zejména na oblast práva trestního, občanského hmotného i procesního, právo ochrany osobních údajů (GDPR) a právní aspekty svobodného přístupu k informacím. Je pověřen vedením pobočky v Olomouci.

Pozice

Vedoucí Týmu trestního práva

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.)

Specializace

trestní právo
občanské právo hmotné i procesní
ochrana osobních údajů (GDPR)
právo svobodného přístupu k informacím

Jazyky

český
anglický

Sjednejte si schůzku s advokátem