Mgr. Petr Sailer Mgr. Petr Sailer, advokát a vedoucí Týmu korporátního práva (evidenční číslo ČAK 16315)

Petr Sailer je od roku 2015 advokátem zapsaným pod č. 16315 v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, přičemž v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. působí od roku 2010. Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze absolvoval v roce 2012. V rámci své specializace poskytuje právní služby v oboru občanského a obchodního práva se zaměřením na právo obchodních společností.

Vzdělání:
  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
Specializace:
  • občanské právo
  • obchodní právo
  • závazkové právo
  • procesní právo