JUDr. Romana Milfortová JUDr. Romana Milfortová, advokátka, člen Týmu soukromého práva a nemovitostí (evidenční číslo ČAK 12835)

Romana Milfortová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2006, přičemž od r. 2010 je členkou Tým soukromého práva a nemovitostí. Advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 12835 je od roku 2009. Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně absolvovala v roce 2006. V rámci své advokátní praxe se specializuje zejména na oblast práva občanského hmotného i procesního, práva pracovního, rodinného a práva nemovitostí.

Vzdělání:
  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (JUDr.)
Specializace:
  • občanské právo hmotné i procesní
  • pracovní právo
  • rodinné právo
  • právo nemovitostí