JUDr. Tomáš Chrenek, LL.M.

Tomáš Chrenek je od roku 2020 společníkem Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r.o. Působí zde od roku 2009, a to zprvu na pozici právního asistenta a následně na pozici advokátního koncipienta. Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni absolvoval v roce 2011 a od roku 2015 je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 16053. Na University of Oxford, Magdalen College studoval na pre-graduálním stupni. Doktorský titul získal na Paneurópské vysoké škole v Bratislavě a titul LL.M. mu byl udělen na IE Business School v Madridu. V rámci své specializace poskytuje právní služby v oblasti práva obchodního, zejména pak práva obchodních společností a v oblasti práva mezinárodního.

Pozice

Člen Týmu obchodního práva

Vzdělání

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.)
University of Oxford, Magdalen College (Bachelor’s degree studies)
Paneurópska univerzita v Bratislavě (JUDr.)
IE Business School v Madridu (LL.M.)
Slovenska zdravotnická univerzita (MPH)

Specializace

obchodní právo
mezinárodní právo

Jazyky

český
slovenský
anglický
španělský

Sjednejte si schůzku s advokátem