SpolečníciSpolečníci

JUDr. Miroslav Jansta, advokát (evidenční číslo ČAK 04106)

Miroslav Jansta je od roku 1996 partnerem a advokátem Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r.o., kterou spoluzakládal. Ke dni 19. dubna 1996 byl zapsán pod číslem 04106 do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou. V letech 1985 až 1997 působil jako pedagogický a vědecký pracovník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a oblastech s nimi bezprostředně souvisejících. Jako právní poradce se Miroslav Jansta podílí na řešení případů z oblastí veřejných zakázek, problematiky veřejných podpor, ochrany hospodářské soutěže a nekalosoutěžního práva, zastupování v rámci správních řízení vedených před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, majetkových převodů (akvizice, fúze, převody cenných papírů a obchodních podílů), prodeje podniků, akvizic v bankovním sektoru, právních vztahů k nemovitostem či ve vztahu k úvěrům čerpaným od Evropské investiční banky. V letech 1989 až 1992 byl poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, kde se jako člen ústavněprávního výboru a místopředseda imunitního výboru účastnil příprav řady zákonů a ústavních zákonů. I nadále je veřejně činný, působí mimo jiné jako předseda České unie sportu, první místopředseda Českého olympijského výboru a předseda České basketbalové federace.

Mgr. Bohuslav Hubálek, advokát (evidenční číslo ČAK 09629)

Bohuslav Hubálek, advokát, absolvoval v roce 1998 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1998 absolvoval stipendijní pobyt na University of Toronto. V letech 1999 až 2000 působil jako právník na odboru mezinárodního práva Ministerstva obrany ČR. Ke dni 27. listopadu 2002 byl zapsán pod číslem 09629 do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou. Specializuje se na obchodní a občanské právo.

Mgr. Pavlína Trhalová, advokátka (evidenční číslo ČAK 09021)

Pavlína Trhalová působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 1999. Od roku 2001 je advokátkou zapsanou pod č. 09021 v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. V rámci své právní praxe se specializuje zejména na právní poradenství v oblasti veřejných zakázek, právo nemovitostí, ochranu osobních údajů a autorské právo. Pavlína Trhalová je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek a zároveň působí jako člen rady Asociace pro veřejné zakázky. V oblasti práva veřejných zakázek přednáší a je i publikačně činná.

JUDr. Ing Vladimír Kostka, advokát (evidenční číslo ČAK 04111)

Vladimír Kostka je od roku 1996 partnerem Advokátní kanceláře Jansta., Kostka spol. s r.o., kterou spoluzakládal.  Ke dni 1. července 1996 byl zapsán pod číslem 04111 do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou. V letech 1987 až 1996 působil jako pedagogický a vědecký pracovník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oblasti mezinárodního práva soukromého a mezinárodního práva obchodního. Jako právní poradce se Vladimír Kostka věnuje problematice majetkových převodů (majetkové akvizice, fúze, převody cenných papírů a obchodních podílů), prodeji podniků, akvizicím v bankovním sektoru. Vladimír Kostka se specializuje na právo obchodní a občanské. Dále se věnuje i oblasti mezinárodního práva, ve které je i publikačně činný.

Mgr. Jakub Kotrba, advokát a řídící společník advokátní kanceláře (evidenční číslo ČAK 09161)

Jakub Kotrba působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 1997, přičemž v současnosti je řídícím společníkem advokátní kanceláře. Od 11. října 2001 je advokátem zapsaným pod č. 09161 v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. V rámci své specializace poskytuje právní služby v oboru obchodního práva se zaměřením na právo obchodních společností, jejich přeměn a právo cenných papírů.

JUDr. Jan Nemanský, advokát (evidenční číslo ČAK 10599)

Jan Nemanský působí v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. od roku 2001. Od roku 2005 je advokátem zapsaným pod č. 10599 v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. V rámci své specializace poskytuje komplexní právní služby v oblasti práva občanského, obchodního a závazkového se zvláštním zaměřením na poskytování právních služeb spojených s problematikou pohledávek a jejich řešení. Je členem Kontrolní rady České advokátní komory.