Změna vlastnické struktury AK Jansta, Kostka

Ke dni 30. dubna 2020 došlo v advokátní kanceláři Jansta, Kostka k realizaci dlouhodobě plánované změny vlastnické struktury. Řídící společník JUDr. Jakub Kotrba posílil svůj dosavadní podíl na 46 %, 51 % získal JUDr. Tomáš Chrenek, který pracuje jako advokát v kanceláři od roku 2015, a 3% podíl zůstal JUDr. Janu Nemanskému.

„Zcela jsme předali vedení kanceláře mladším kolegům, se kterými řadu let spolupracujeme. Jsou plni energie, díky které budou dále pokračovat v práci, kterou jsme začali před 25 roky. Těší mě, že jsme se domluvili nejen na obchodním modelu, ale i na další spolupráci, díky které budeme v kanceláři jako spolupracující advokáti nadále působit,“ uvedl k realizované změně jeden z dosavadních partnerů JUDr. Miroslav Jansta.

„V činnosti kanceláře se nic nemění, ani struktura klientů, ani nabízené služby, ani silná sestava advokátů. Těšíme se na další spolupráci s našimi kolegy, otci zakladateli, a věřím, že navážeme s Tomášem Chrenekem, mladším a ostatními kolegy na jejich úspěšnou práci v minulých letech,“ uvedl staronový řídící společník JUDr. Jakub Kotrba.